Anunturi publice

ANUNȚ publicitar privind închirierea pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Unirea  (Anexa )

ANUNT rezultate proba scrisa la examenul de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii imediat superior celui deținut din cadrul compartimentului de Asistenta Sociala

ANUNT rezultat proba de selecție adosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii imediat superior celui deținut 

ANUNT privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 59,60,61,98,99

ANUNT organizare examen de promovare în funcție a personalului contractual din cadrul instituției: Referent de specialitate, gradul II, la Compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

ANUNT rezultate finale concurs desfasurat in data de 16.02.2021 pentru postul de Sef Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

ANUNT rezultate proba de interviu concurs desfasurat in data de 16.02.2021 pentru postul de Sef serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta 

ANUNT rezultate finale la concursul desfasurat in data de 15.02.2021 pentru postul de Inspector, grad profesional debutant la Compartimentul fond funciar, cadastru, patrimoniu din cadrul Primariei Unirea 

ANUNT rezultate proba scrisa la concursul desfasurat in data de 16,02,2021 pentru postul de Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

ANUNT rezultate interviu la proba desfasurata in data de 15.02.2021 pentru postul de Inspector grad profesional debutant, la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Patrimoniu 

ANUNT rezultate proba scrisa la concursul desfasurat in data de 15.02.2021 pentru postul de Inspector grad profesional debutant, la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Patrimoniu 

ANUNT selectie dosare pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta la compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

ANUNT selectie dosare pentru ocuparea postului vacant de Inspector, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Patrimoniu 

ANUNT rezultate finale pentru postul de Inspector de Referent, gradul 1A si a postului vacant de Muncitor calificat gradul 1 la Compartimentul Administrare, gospodarire comunala

ANUNT rezultat final pentru postul de Inspector de specialitate Compartiment Salubrizare  

ANUNT rezultate interviu la proba desfasurata in data de 27.01.2021 pentru postul de Inspector de Referent, gradul 1A si a postului vacant de Muncitor calificat gradul 1 la Compartimentul Administrare, gospodarire comunala

ANUNT rezultate interviu la proba desfasurata in data de 27.01.2021 pentru postul de Inspector de specialitate Compartiment Salubrizare 

ANUNT rezultate proba scrisa la concursul desfasurat in data de 22.01.2021 pentru postul de Inspector de Referent, gradul 1A si a postului vacant de Muncitor calificat gradul 1 la Compartimentul Administrare, gospodarire comunala

ANUNT rezultate proba scrisa la concursul desfasurat in data de 22.01.2021 pentru postul de Inspector de specialitate Compartiment Salubrizare 

ANUNT privind organizarea concursului in vederea ocuparii unei functii contractuale de executie vacante Sef Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta la compartimentul Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta care se va desfasura in data de 16.02.2021

ANUNT privind organizarea concursului in vederea ocuparii unei functii contractuale de executie vacante Inspector de specialitate , gradul debutant, la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru si Patrimoniu care se va desfasura in data de 15.02.2021

Anunt selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie Inspector de specialitate la compartimentul Salubrizare care va avea loc in 22.01.2021

Anunt selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie Referent gradul IA la compartimentul Administrare, Gospodarire comunala care va avea loc in 22.01.2021

ANUNT privind organizarea concursului in vederea ocuparii a trei functii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Unirea 

________________________________________________________________

Anunt privind delimitarea si numerotarea  sectiilor de votare de pe raza Comunei Unirea pentru alegerile parlamentare din anul 2020

Anunt privind distribuirea in mod gratuit a mastilor de protectie 

Anunt privind depunerea solicitarilor de acordare a sprijinului educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic

18.05.2020 Comunicat privind furnizarea apei potabile

25.03.2020 Anunt publicitar privind inchirierea pasunilor aflate in domeniul privat al comunei Unirea

26.03.2020 Program de lucru cu publicul pe durata starii de urgenta

_______________________________________________________________

10.12.2019 Anunt privind modul de completare si tinere la zi a Registrului Agricol

10.12.2019 Anunt pesta porcina africana

26.11.2019 Comunicat intrerupere apa potabila

11.10.2019 Delimitari sectii de votare pentru alegerile Prezidentiale din 10.11.2019

10.10.2019 Anunt publicitar privind inchirierea pasunilor aflate in domeniul privat al Comunei Unirea

16.09.2019 Anunt privind utilizarea focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale

17.07.2019 Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

03.06.2019 Comunicat intrerupere apa potabila

03.05.2019 Anunt reorganizare licitatie privind inchirierea spatiului situat la parterul caminului cultural si a doua spatii situate in cladirea administrativa - primarie corp B din localitatea Unirea

25.04.2019 Delimitare si numerotare sectii de votare precum si sediile acestora

23.04.2019 Anunt privind ridicarea gunoiului menajer 

12.04.2019 Anunt privind inchirierea spatiului situat la parterul caminului cultural si a doua spatii situate in cladirea administrativa - primarie corp B- din localitatea Unirea

Anunt privind solicitarea informatiilor cu caracter personal inscrise in Registrul Electoral pentru fiecare alegator

03.04.2019 Anunt publicitar privind inchirierea pasunilor aflate in domeniul privat al Comunei Unirea

26.02.2019 Anunt privind intreruperea ridicarii gunoiului menajer

31.01.2019 Anunt organizare licitatie publica cu strigare pentru vanzarea tractorului

_________________________________________________________________________

06.11.2018 Anunt privind reorganizarea licitatiei publice pentru vanzarea unei suprafete de teren situat in localitatea Unirea

25.10.2018 Anunt privind organizarea licitatiei publice pentru vanzarea unei suprafete de teren situat in localitatea Unirea

Program pentru ridicarea gunoiului menajer in Comuna Unirea

Anunt intrerupere apa potabila 

Anunt licitatie vanzare teren

Anunt publicitar privind scoaterea la licitatie a pasunilor disponibile

Anunt proiect hotarare taxe si impozite

23.11.2017-Anunt Vaii

30.03.2017 - Masuri specifice si suplimentare de biosecuritate impotriva influentei aviare

28.02.2017 - Proiect buget 2017

____________________________________________________________________________

23.06.2016 - Lista parteneri POCU (link spre anunț - dați click pentru deschidere)

15.06.2016 - Anunț referitor selecție parteneri POCU (link spre anunț - dați click pentru deschidere)

03.06.2016 - Anunț referitor selecție parteneri POCU (link spre anunț - dați click pentru deschidere)

31.05.2016 - Anunț referitor selecție parteneri POCU (link spre anunț - dați click pentru deschidere)

23.05.2016 - Anunț selecție parteneri POCU (link spre anunț - dați click pentru deschidere)