Informare asupra problemelor de interes public

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE PENTRU ANUL 2024

Anunț dezbatere publică privind acordarea unui mandat special pentru modificarea tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate de asocierea RER VEST SA / Retin Ecologic Service SA în baza Contractului de delegarer prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în zona 1 Lot 1 Alba Iulia

Anunț dezbatere publică : Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2025

Anunț dezbatere publică : Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorării de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale, constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul local al Comunei Unirea

Anunț dezbatere publică privind Proiectul de buget pentru anul 2024

-Proiect buget local de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

-Proiectul listei de investiții pentru anul 2024

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE PENTRU ANUL 2023

Anunț dezbatere publică privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanță aferenți activității de prestare de operatorul economic delegat pe fluxul deșeurilor ( Anexa )

Anunț dezbatere publică privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Anunț dezbatere publică privind Proiectul de buget pentru anul 2023 

-Proiect buget local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

-Proiectul listei de investiții pentru anul 2023

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE PENTRU ANUL 2022

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Unirea nr. 16/ 29.03.2022, de aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind atribuirea unor străzi din Comuna Unirea și aprobarea Nomenclatorului stradal

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind însușirea Acordului de Cooperare privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Filialei Județene Alba a ACOR

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și Proiectul listei de investiții pentru anul 2022

 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

 


 

Planul Urbanistic de detaliu ( Anexa )

 


 

PROIECTE SUPUSE  DEZBATERII PUBLICE PENTRU ANUL 2021

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și Amenajarea Teritoriului

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Unirea pentru perioada 2021-2027 ( SDL)

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat Asocierea Rer Vest SA / SC Retim Service SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurate în Zona 1 - Lot 1 Alba-Iulia a județului Alba

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor în care se realizarea accesului pe proprietatea Comunei Unirea în scopul instalării, înlocuirii sau mutării rețelei de telecomunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acestora

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind buna gospodărire a Comunei Unirea

 


 

 PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE PENTRU ANUL 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Hotarari 2020

 Hotarare CNSSU nr 24 stare de alertaanexa la hotărâre CNSSU nr. 24 - masuri stare de alerta

MODEL Declaratie stare de alerta

 HCL nr.3 Privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea raspandirii Covid-19 in contextul aparitiei unor cazuri pozitive pe teritoriul comunei Unirea

HCL nr.2 Privind stabilirea modalitatii de sprijin pentru persoanele in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor si asigurarea sprijinului acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor

HCL nr.1 Privind stabilirea unor masuri suplimentare pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul comunei Unirea


PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE PENTRU ANUL 2019

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale, constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul local al Comunei Unirea

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020


PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE PENTRU ANUL 2018

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019


PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE PENTRU ANUL 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Inter Unirea ( C.S.I. Unirea)