Alte Documente

Proiecte supuse dezbaterii publice- anul 2022

09.02.2022  Anunț dezbatere publică- PROIECT HOTĂRÂRE SUSPUS DEZBATERII PUBLICE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2023

12.01.2022 Anunț dezbatere publică - PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022   și    PROIECTUL LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2022

 


 

Proiecte supuse dezbaterii publice - anul 2021

 22.11.2021 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

10.06.2021 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Unirea pentru perioada 2021-2027 ( SDL )

20.05.2021 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A/ SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1-Lot 1 Alba Iulia a județului Alba

18.05.2021 Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea Comunei Unirea în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

03.03.2021 Proiect de hotarare supus dezbaterii publice privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

18.02.2021 Proiect de hotarare supus dezbaterii publice privind buna gospodarire a comunei Unirea

Proiecte supuse dezbaterii publice - anul 2020

21.02.2020 Proiect de hotarare supus dezbaterii publice privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Proiecte supuse dezbaterii publice - anul 2019

12.09.2019 Proiect de hotarare supus dezbaterii publice privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale, constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul local al Comunei Unirea

25.03.2019 Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

01.03.2019 Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

12.11.2018 Proiect de hotarare supus dezbaterii publice

24.11.2017 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Inter Unirea (C.S.I. Unirea)