Hotarari de consiliu local


____________________________________________________________________

HCL nr.101 din 19.12.2017 privind revocarea HCL 77 din 28.09.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie a unei suprafete de teren

HCL nr.100 din 19.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.99 din 19.12.2018 privind aprobarea infiintarii Clubului sportiv INTER UNIREA

HCL nr.98 din 19.12.2017 privind stabilirea taxelor la autofinantate pentru anul 2018

HCL nr.97 din 19.12.2017 privind stabilirea chiriei pentru anul 2018 si prelungirea contractelor de inchiriere pt spatiile comerciale si locative

HCL nr.96 din 19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul 2018

HCL nr.95 din 28.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.94 din 28.11.2017 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul I al anului scolar 2017-2018

HCL nr.93 din 28.11.2017 privind aprobarea modificarii HCL privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pentru fondul forestier

HCL nr.92 din 28.11.2017 privind insusirea doc tehnice de identificare a imobilului inscris in CF si trecerea unui imobil in domeniul public al comunei

HCL nr.91 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pt anul 2018

HCL nr.90 din 28.11.2017 privind modificarea si completarea HCL privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei Unirea

HCL nr.89 din 28.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL al comunei Unirea al dnei Veres Maria

HCL nr.88 din 28.11.2017 privind modificarea si completarea HCL privind alegerea comisiei de validare

HCL nr.87 din 30.10.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Cardos Elisabeta Adriana

HCL nr.86 din 30.10.2017 privind aprobarea modificarii HCL prin care s-au stabilit salariile de baza pt functionarii publici si personalul contractual

HCL nr.85 din 30.10.2017 privind aprobarea rezilierii contractelor de concesiune a unor suprafere de pasune

HCL nr.84 din 30.10.2017 privind aprobarea rutelor efectuate cu microbuzele scolare pentru anul scolar 2017-2018

HCL nr.83 din 30.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 30.09.2017

HCL nr.82 din 30.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pt anul 2017

HCL nr.81 din 28.09.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Filip Viorel in vederea refacerii imobilului distrus in urma unui incendiu

HCL nr.80 din 28.09.2017 in care se ia act de demisia consilerului local Metea Cristinel Ioan si vacantarea mandatului de consilier local

HCL nr.79 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor CL in consiliul de administrare al Scolii gimnaziale Avram Iancu Unirea

HCL nr.78 din 28.09.2017 privind modificarea organigramei statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea

HCL nr.77 din 28.09.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in proprietate privata a comunei Unirea

HCL nr.76 din 28.09.2017 privind aprobarea documentatiei PUD Amenajare benzinarie de tip container in loc Unirea, Str. Avram Iancu nr.222c

HCL nr.75 din 28.09.2017 privind aprobarea regimului juridic al investitiei pt obviectivul Construire retea de canalizare menajera in localitatea Inoc

HCL nr.74 din 28.09.2017 privind aprobarea regimului juridic al investitiei pt obiectivul Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.73 din 28.09.2017 privind aprobarea Regimului juridic al investitiei pt obiectivul Construire retea de apa uzata in loc Mahaceni si Dumbrava

HCL nr.72 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA de 19% pt obiectivul Construire retea de canalizare menajera in loc Inoc

HCL nr.71 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA de 19% pt obiectivul Modernizare strazi in loc Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.70 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA 19% pt obiectivul Construire retea de apa uzata in loc Mahaceni si Dumbrava

HCL nr.69 din 25.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.68 din 31.08.2017 privind aprobarea doc cadastrale pt trecerea in domeniul privat al imobilului identificat in CF72.227 Unirea

HCL nr.67 din 31.08.2017 privind acordarea unor sume unitatilor de cult de pe raza Comunei Unirea

HCL nr.66 din 31.08.2017 privind aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local

HCL nr.65 din 31.08.2017 privind aprobarea actului aditional cu SC Financiar Urban SRL

HCL nr.64 din 31.08.2017 privind acordarea unui mandat special in AGA Salubris Alba

HCL nr.63 din 31.08.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei pt anul 2017 stabilita pt Comuna Unirea al ADI Salubris Alba

HCL nr.62 din 21.08.2017 privind solicitarea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM pt Infiintare gradinita in comuna Unirea

HCL nr.61 din 21.08.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Infiintare gradinita in comuna Unirea

HCL nr.60 din 21.08.2017 privind aprobarea SF si indicatorilor tehnico economici pt obiectivul de investitii Amenajare baza sportiva Unirea I

HCL nr.59 din 31.07.2017 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Unirea

HCL nr.58 din 31.07.2017 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pt fondul forestier

HCL nr.57 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

HCL nr.56 din 31.07.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Unirea la 30.06.2017

HCL nr.55 din 31.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.54 din 13.07.2017 privind aprobarea documentatiei de identificare,parcelare,alipire a imobilului inscris in CF nr.70979 Unirea si CF 70986

HCL nr.53 din 28.06.2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Comunei Unirea

HCL nr.52 din 28.06.2017 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanei cu handicap pe anul 2017

HCL nr.51 din 28.06.2017 privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare acordarii drepturilor de asistenta sociala pt elevi

HCL nr.50 din 28.06.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Comuna Unirea si Asociatia Culturala Mugurii Unirii

HCL nr.49 din 28.06.2017 privind implementarea proiectului Modernizare si dotare camine culturale in Ciugudu de Jos, Inoc si Mahaceni

HCL nr.48 din 28.06.2017 privind implementarea proiectului Realizare bransamente la reteaua de apa in loc Ciugudu de Sus si Ciugudu de Jos

HCL nr.47 din 15.06.2017 privind aprobarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM privind Modernizare strazi Inoc si Unirea

HCL nr.46 din 15.06.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Modernizare strazi in localitatile Inoc si Unirea, comuna Unirea jud Alba

HCL nr.45 din 15.06.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.44 din 30.05.2017 privind rezilierea contractului de inchiriere nr8 din 19.05.2014 pt suprafata de 5 ha pajisti aflata in domeniul privat al comunei

HCL nr.42 din 30.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt obiectivul Consolidare strada Vaii,loc Unirea, jud Alba

HCL nr.41 din 30.05.2017 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Unirea

HCL nr.40 din 30.05.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Parastie Elisabeta in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu

HCL nr.39 din 30.05.2017 privind studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activitati de salubrizare lotul 1 zona 1

HCL nr.38 din 30.05.2017 privind aprobarea solicitarii de intocmire a Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe raza UAT Unirea

HCL nr.37 din 30.05.2017 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2016-2017

HCL nr.36 din 30.05.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.03.2017

HCL nr.35 din 24.05.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.34 din 30.03.2017 privind achizitionarea unei camionete cu masa totala admisa de 3.5 to

HCL nr.33 din 30.03.2017 privind aprobarea actului aditional cu SC FINANCIAR URBAN SRL

HCL nr.32 din 30.03.2017 privind aprobarea realizarii DALI pentru Consolidarea terasamentului si taluzului de pe strada Vaii

HCL nr.31 din 30.03.2017 privind aprobarea achizitiei publice de servicii pt realizarea SF si PT pt ob. Extinderi retele canal,bransamente Ciugudu de Sus si Ciugudu de Jos

HCL nr.30 din 30.03.2017 privind aprobarea achizitiei publice de servicii pt obiectivul Reabilitare instalatie termica la Caminul cultural Unirea, A.Iancu

HCL nr.29 din 30.03.2017 privind aprobarea doc tehnico-economice Realizare trotuare, rigole si acces la proprietati comuna Unirea

HCL nr.28 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 2017

HCL nr.27 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.26 din 30.03.2017 privind aprobarea excedentului bugetului local si al bugetului de venituri proprii al comunei Unirea rezultate la sf anului 2016

HCL nr.24 din 28.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a cabinetului medical in favoarea dnei Suciu Monica

HCL nr.23 din 28.02.2017 privind implementarea PT si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Retea canalizare Inoc

HCL nr.22 din 28.02.2017 privind aprobarea documentatiei PUZ Construire spatii de depozitare,sortare si imprejmuire in intravilan Unirea

HCL nr.21 din 28.02.2017 privind organizarea retelei scolare 2017-2018

HCL nr.20 din 28.02.2017 privind modificarea si actualizarea serviciului de salubrizare

HCL nr.25 din 21.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a cabinetului medical in favoarea dnei Csiki Gabriela

HCL nr.19 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului "Construire retea de apa uzata in localitatile Mahaceni si Dumbrava comuna Unirea, Jud. Alba"

HCL nr.18 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.17 din 16.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Retea de canalizare menajera si statie de epurare-conducte canalizare,camine,statii pompare-rest de realizat 2016, comuna Unirea,jud. Alba"

HCL nr.16 din 16.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Retea de alimentare cu apa a localitatilor UnireaI, UnireaII,Inoc,Mahaceni,Dumbrava, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr.15 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului "Reabilitare drumuri de exploatatie agricola in Comuna Unirea, Judetul Alba"

HCL nr.14 din 03.02.2017 privind aprobarea actului aditional salubrizare cu SC FINANACIAR URBAN SRL

HCL nr.13 din 31.01.2017 privind aprobarea incheierii Actului aditional la Contractul de delegare nr.6241/29.07.2015 a gestiunii serviciului public de salubrizare in comuna Unirea, judetul Alba cu SC FINANCIAR URBAN SRL

HCL nr.12 din 31.01.2017 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Unirea, pentru activitatea desfasurata in anul 2016

HCL nr.11 din 31.01.2017 privind modificarea HCL nr.49/2016 privind aprobarea criteriilor si procedurilor de selectie pentru candidatii, la postul de administrator public

HCL nr.10 din 25.01.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Comuna Unirea si Asociatia "Filantropia ortodoxa Alba Iulia-Filiala Unirea"

HCL nr.9 din 31.01.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din comuna Unirea si pentru aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

HCL nr.8 din 31.01.2017 privind modificarea Hotararii nr.81/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017

HCL nr.7 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Unirea

HCL nr.6 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru pers apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017

HCL nr.5 din 31.01.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.12.2016

HCL nr.4 din 31.01.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.44/24.06.2016, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei Unirea

HCL nr.3 din 31.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Unirea al d-lui Boldor Ioan

HCL nr.2 din 20.01.2017 privind acordarea unui mandat special in AGA APA ALBA

HCL nr.1 din 06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedent a deficitului sectiunii de functionare pentru unitatea din subordine

______________________________________________________________

HCL 49/26.07.2016

HCL 48/26.07.2016

HCL 47/26.07.2016

HCL 46/26.07.2016

HCL 45/26.07.2016

HCL 44/24.06.2016

HCL 43/24.06.2016

HCL 42/24.06.2016

HCL 41/24.06.2016

HCL 40/24.06.2016

HCL 39/24.06.2016

HCL 38/14.06.2016

HCL 37/26.05.2016

HCL 36/26.05.2016

HCL 35/26.05.2016

HCL 34/19.05.2016

HCL 33/19.05.2016

HCL 32/13.04.2016

HCL 31/13.04.2016

HCL 30/13.04.2016

HCL 29/13.04.2016

HCL 28/16.03.2016

HCL 27/16.03.2016

HCL 26/22.03.2016

HCL 25/22.03.2016

HCL 24/22.03.2016

HCL 23/22.03.2016

HCL 22/22.03.2016

HCL 21/25.02.2016

HCL 20/25.02.2016

HCL 19/25.02.2016

HCL 18/25.02.2016

HCL 17/25.02.2016

HCL 16/25.02.2016

HCL 15/25.02.2016

HCL 14/25.02.2016

HCL 13/28.01.2016

HCL 12/28.01.2016

HCL 11/28.01.2016

HCL 10/28.01.2016

HCL 9/28.01.2016

HCL 8/28.01.2016

HCL 7/28.01.2016

HCL 6/28.01.2016

HCL 5/28.01.2016

HCL 4/28.01.2016

HCL 3/28.01.2016

HCL 2/28.01.2016

HCL 1/06.01.2016

HCL 27.02.2013

HCL 29.03.2013

HCL 11.04.2013

HCL 24.05.2013

HCL 18.07.2013

HCL 31.07.2013

HCL 06.09.2013

HCL 30.09.2013

HCL 03.02.2014

HCL 15.01.2014

HCL 12.01.2015

HCL 10.02.2015

HCL 30.03.2015

HCL 29.04.2015

HCL 18.05.2015