Hotarari de consiliu local

HCL nr. 68 din 30.08.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019 (Anexa )

HCL nr. 67 din 30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Lotul 3 - Modernizare drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC 92 si DC 85" ( Anexa 1 si Anexa 2 )

HCL nr. 66 din 30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Lotul 2 - Modernizare drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC 92 si DC 85" ( Anexa 1 si Anexa 2 )

HCL nr. 65 din 30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Lotul 1 - Modernizare drumuri comunale intre localitatile Dumbrava, Mahaceni si Ciugudu de Jos DC 92 si DC 85" ( Anexa 1 si Anexa 2 )

HCL nr. 64 din 30.08.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea - forma actualizata potrivit Codului Administrativ ( Organigrama si Stat de functii )

HCL nr. 63 din 14.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019 ( Anexa 1 si Lista de investitii )

HCL nr. 62 din 30.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019

                                           Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3

HCL nr. 61 din 30.07.2019  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 / 30.10.2018, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „ Avram Iancu” Unirea

HCL nr. 60 din 30.07.2019  privind stabilirea modului de valorificare și a prețului de vânzare, a volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietatea comunei Unirea, din producția anului 2019.

HCL nr. 59 din 30.07.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a comunei Unirea pentru trimestrul II al anului 2019

                                          - Anexa la HCL nr. 59

HCL nr. 58 din 30.07.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a unor imobile aparaținând comunei Unirea

HCL nr. 57 din 30.07.2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 39 / 2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

HCL nr. 56 din 30.07.2019 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă

                                           - Anexa la HCL nr. 56

HCL nr. 55 din 30.07.2019 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă – aliniere la prevederile OMAI 75/2019

                                          - Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3; Anexa 4; Anexa 5

HCL  nr. 54 din 30.07.2019 privind aprobarea încheierii unui PROTOCOL între Ministerul Apărării Naționale prin U.M. 01515 Turda și Comuna Unirea privind acordarea unui drept de uz gratuit pentru utilizarea suprafetei de 971,50 ha teren din Poligonul militar Turda-Stejeris, în vederea desfășurării activității de pășunat de către animalele apartinând persoanelor fizice sau juridice din comuna Unirea

                                           - Anexa 1 la HCL nr. 54 ;  Anexa 2 la HCL nr. 54 ; Anexa 3 la HCL nr. 54

HCL nr. 53 din 30.07.2019 privind alegerea președintelui de ședință 

HCL nr. 52 din 26.06.2019 privind aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare calculate conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2018

                                          - centralizator tarife distincte

                                          - fisa fundamentare tarife distincte

HCL nr. 51 din 26.06.2019 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea

                                          - Organigrama 

HCL nr. 50 din 26.06.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2019

                                           - Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3

HCL nr. 49 din 26.06.2019 privind aprobarea contractului prin concesiune nr. 61 din 18.04.2019 a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a judetului Alba, respectiv de colectare si transport a deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri - zona 1 Alba Iulia, lot. 1 de operare   

                                          - Contract de delegare                                

HCL nr. 48 din 26.06.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.D. pentru obiectivul "Construire Biserica" in localitatea Unirea, str. Traian, nr. 821, jud. Alba

                                          - Plan Urbanistic

HCL nr. 47 din 20.05.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul II al anului scolar 2018-2019

HCL nr. 46 din 20.05.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la Bugetul local, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Programelor de finantare a actiunilor culturale pe anul 2019

HCL nr. 45 din 20.05.2019 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unirea

HCL nr. 44 din 20.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Modernizare strazi in localitatile Inoc si Unirea, comuna Unirea, judetul Alba" 

HCL nr. 43 din 18.04.2019 privind prelungirea Drumului Comunal 85 pana la limita Drumului Comunal 92

HCL nr. 42 din 18.04.2019 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drum comunal

HCL nr. 41 din 18.04.2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Unirea pentru trimestrul I al anului 2019 

HCL nr. 40 din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2019

HCL nr. 39 din 18.04.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr. 38 din 18.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 37 din 29.03.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Realizare trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, judetul Alba - lot 1, tronson dreapta"

HCL nr. 36 din 29.03.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand comunei Unirea

HCL nr. 35 din 29.03.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a 2 spatii situate in cladirea administrativa - primarie corp B - din localitatea Unirea, str. Muresului, nr. 595, domeniul public al comunei Unirea

HCL nr. 34 din 29.03.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului situat la parterul caminului cultural din localitatea Unirea in suprafata de 48,55 mp, domeniul public al comunei Unirea

HCL nr. 33 din 29.03.2019 privind demararea procedurilor in vederea cumpararii de catre comuna Unirea, a constructiei modulare avand destinatia de centru multifunctional, amplasata in comuna Unirea, strada Avram Iancu nr. 10, proprietatea SC INFO RURAL SA

HCL nr. 32 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Unirea, judetul Alba

HCL nr. 31 din 29.03.2019 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ

HCL nr. 30 din 29.03.2019 de revocare a art. 2 din Hotararea Consiliului local al comunei Unirea nr. 7 din 22.01.2019, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 29 din 29.03.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a comunei Unirea

HCL nr. 28 din 29.03.2019 privind modificarea art. 29 din Hotararea Consiliului Local al comunei Unirea nr. 74/28.12.2018, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

HCL nr. 27 din 26.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Amenajarea podului existent la cladirea Primariei comunei Unirea"

HCL nr. 26 din 26.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Retea de alimentare cu apa a localitatilor Unirea I, Unirea II, Inoc, Mahaceni, Dumbrava, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr. 25 din 26.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni, comuna Unirea"

HCL nr. 24 din 26.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Construire retea de apa uzata in localitatile Mahaceni si Dumbrava, comuna Unirea, jud. Alba"

HCL nr. 23 din 26.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru proiectul de investitie "Retea de canalizare menajera localitatea Inoc, comuna Unirea, jud. Alba"

HCL nr. 22 din 26.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat în comuna Unirea şi modalitatea de încasare a taxelor aferente.

HCL nr. 21 din 26.02.2019 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile

HCL nr. 20 din 26.02.2019 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern

HCL nr. 19 din 26.02.2019 privind aderarea comunei Unirea la Asociația comunelor din România

HCL nr. 18 din 26.02.2019 de revocare a Hotărârii Consiliului local al comunei Unirea nr. 11 din 22.01.2019, privind contractarea unei finanțări rambursabile

HCL nr. 17 din 26.02.2019 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 16 din 26.02.2019 privind încetarea a 3 contracte de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Unirea

HCL nr. 15 din 26.02.2019 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 6298 / 19.11.2012, ce are ca obiect spațiul în suprafață de 21,40 m, situat la parterul căminului cultural din localitatea Unirea , din S.C. Unilact Transilvania S.R.L. în S.C. FERMA CU OMENIE S.R.L.

HCL nr. 14 din 26.02.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 44 / 24.06.2016, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Unirea.

HCL NR. 13 din 26.02.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Faur Cătălin

HCL nr. 12 din 26.02.2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Unirea,al doamnei Mureșan Teodora-Codruța, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie

HCL nr. 10 din 22.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Realizare racorduri de canalizare in Ciugudu de Jos, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Realizare racorduri de canalizare in Ciugudu de Sus, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr. 8 din 22.01.2019 privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica deschisa cu strigare, a tractorului rutier marca U.T.B. tipul U 650 M R, aflat in proprietatea Consiliului local al comunei Unirea

HCL nr. 7 din 22.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 6 din 22.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local, respectiv al bugetului de venituri proprii, inregistrat la sfarsitul anului 2018

HCL nr. 5 din 22.01.2019 privind aprobarea valorii juste rezultata in urma reevaluarii activelor fixe corporale care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al comunei Unirea

HCL nr. 4 din 22.01.2019 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Unirea

HCL nr. 3 din 22.01.2019 privind organizarea retelei scolare pe raza administrativa a comunei Unirea pentru anul scolar 2019-2020

HCL nr. 2 din 22.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019, ce vor fi executate de persoanele care beneficiaza de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL nr. 1 din 22.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

__________________________________________________________________

HCL nr. 74 din 28.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

HCL nr. 73 din 28.12.2018 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru trimestrul IV al anului 2018

HCL nr. 72 din 28.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Realizare trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, judetul Alba - lot 3 Pasarela pietonala"

HCL nr. 71 din 28.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Realizare trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, judetul Alba - lot 2 tronson dreapta"

HCL nr. 70 din 28.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie "Amenajarea podului existent la cladirea Primariei comunei Unirea

HCL nr. 69 din 28.12.2018 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea

HCL nr. 68 din 28.12.2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile comerciale si locative ce apartin Consiliului local si stabilirea chiriei pentru anul 2019 

HCL nr. 67 din 28.12.2018 privind stabilirea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Unirea

HCL nr. 66 din 17.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 65 din 17.12.2018 privind aprobarea actului aditional la contractul de delegare nr. 6241/29.07.2015 a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Unirea incheiat cu S.C. Financiar Urban S.R.L.

HCL nr. 64 din 17.12.2018 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Unirea

HCL nr. 63 din 17.12.2018 privind inscrierea dreptului de proprietate a comunei Unirea - domeniul public, asupra imobilelor (drum si parau) din sectoarele cadastrale 104, 105, 140, 141 si 147 cuprinse in Programul national de cadastru si carte funciara

HCL nr. 62 din 17.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 61 din 04.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 55 - 60 din data de 28.11.2018

HCL nr. 53 din 30.10.2018 privind aprobarea documentatiei P.U.D. pentru obiectivul "Construire spalatorie auto" in localitatea Unirea, str. Uiorii, nr. 1250, jud. Alba

HCL nr. 52 din 30.10.2018 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2018 pentru fondul forestier apartinand Primariei comunei Unirea, aflat in administrarea SC Ocolul Silvic Muntele Mare SRL si stabilirea pretului de plecare la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior

HCL nr. 51 din 30.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie, pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Traian de la P[rimarie pana la strada Tragului in localitatea Unirea, judetul Alba"

HCL nr. 50 din 30.10.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Unirea

HCL nr. 49 din 30.10.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 30.09.2018

HCL nr. 48 din 30.10.2018 privind aprobarea modificarii statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2018 si insusirea de catre Consiliul Local a Dispozitiei nr. 372 din 03.10.2018 privind incetarea de drept a raportului de serviciu a doamnei Iegar Eugenia

HCL nr. 47 din 30.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport scolar pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea, judetul Alba

HCL nr. 46 din 30.10.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" Unirea, judetul Alba

HCL nr. 45 din 17.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 44 din 17.10.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Construire retea de apa uzata in localitatile Mahaceni si Dumbrava, comuna Unirea, Judetul Alba"

HCL nr. 43 din 17.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a procedurii de achizitie, pentru obiectivul de investitii "Realizare trotuare pe strada Avram Iancu, comuna Unirea, judetul Alba, lot 1, tronson dreapta"

HCL nr. 42 din 20.09.2018 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pentru fondul forestier apartinand Primariei comunei Unirea, din productia anului 2018

HCL nr. 41 din 20.09.2018 privind aprobarea modificarii statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 40 din 20.09.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni, Comuna Unirea, Judetul Alba"

HCL nr. 39 din 20.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 38 din 31.07.2018 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 779.646,56 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind " Modernizarea si dotarea camine culturale in localitatile Ciugudu de Jos, Inoc si Mahaceni, Comuna Unirea, Jud. Alba

HCL nr. 37 din 31.07.2018 privind aprobarea organizarii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a Regulamentului de functionare a acesteia

HCL nr. 36 din 31.07.2018 privind infiintarea Serviciului public de ecarisaj/gestionarea cainilor fara stapan din comuna Unirea

HCL nr. 35 din 31.07.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 30.06.2018

HCL nr. 34 din 31.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 33 din 28.06.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Retea de canalizare menajera in localitatea Inoc, comuna Unirea, jud. Alba"

HCL nr. 32 din 28.06.2018 privind aprobarea modificarii statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 31 din 28.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018 

HCL nr. 30 din 30.05.2018 privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul " Construire spalatorie auto" in localitatea Unirea, str. Uiorii, nr. Fn, jud. Alba

HCL nr. 29 din 30.05.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Unirea

HCL nr. 28 din 30.05.2018 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unei suprafete de teren aflata in proprietate privata a comunei Unirea 

HCL nr. 27 din 30.05.2018 privind aprobarea organizarii zilelor comunei Unirea in data de 25-26 august 2018

HCL nr. 26 din 30.05.2018 privind repartizarea de sume banesti unor unitati de cult religios din Comuna Unirea, in anul 2018

 HCL nr. 25 din 30.05.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCl nr. 24 din 26.04.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei datorate pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara " Apa Alba" pentru anul 2018

HCL nr. 23 din 26.04.2018 privind aprobarea cotizatiei comunei Unirea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Salubris Alba" pentru anul 2018

HCL nr. 22 din 26.04.2018 privind modificarea HCL nr. 96/2017 prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018

HCL nr. 21 din 26.04.2018 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul II al anului scolar 2017-2018

HCL nr. 20 din 26.04.2018 privind stabilirea pasunilor disponibile apartinand domeniului privat al comunei Unirea si aprobarea conditiilor de inchiriere

HCL nr. 19 din 26.04.2018 privind achizitia de servicii pentru colectare, transport si depozitate a deseurilor menajere, intre UAT Unirea, in numele si in beneficiul intregii comunitati locale, si un operator de salubritate autorizat

HCL nr. 18 din 26.04.2018 privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare in Comuna Unirea, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestari servicii de salubrizare pe raza Comunei Unirea, si a documentatiei de atribuire

HCL nr. 17 din 26.04.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.03.2018

HCL nr. 16 din 29.03.2018 privind aprobarea acordarii dreptului de uz si servitute catre SNTGN Transgaz SA Medias asupra unor suprafete de teren proprietatea publica si privata a UAT comuna Unirea

HCL nr. 15 din 16.03.2018 privind aprobarea Programelor de finantare a actiunilor culturale pe anul 2018, acordate de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005

HCL nr. 14 din 29.03.2018 privind vanzarea directa a unui teren in suprafata totala de 176 mp, apartinand domeniului privat al comunei Unirea, aferent casei de locuit, proprietatea numitilor Iegar Vasile si Iegar Eugenia

HCL nr. 13 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 12 din 29.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 11 din 15.02.2018 privind aprobarea raportului de evaluare si vanzarea terenului in suprafata de 300 mp, curti constructii, cu destinatia-constructie lacas de cult, situat in localitatea Unirea, strada Scolii

HCL nr. 10 din 15.02.2018 privind modificarea HCL nr. 96/2017 prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018

HCL nr. 9 din 15.02.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.12.2017

HCL nr. 8 din 15.02.2018 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pentru fondul forestier apartinand Primariei comunei Unirea, din productia anului 2018

HCL nr. 7 din 15.02.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018 

HCL nr. 6 din 15.02.2018 privind organizarea retelei scolare pe raza administrativa a comunei Unirea pentru anul scolar 2018-2019

HCL nr. 5 din 15.02.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Unirea

HCL nr. 4 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru anul 2018

HCL nr. 3 din 17.01.2018 privind modificarea HCL nr. 96/2017 prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018

HCL nr. 2 din 08.01.2018 privind aprobarea modificarii HCL nr. 86/2017 prin care s-au stabilit salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea

HCL nr. 1 din 08.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului de venituri proprii a deficitului sectiunii de functionare in suma de 910,93 lei pentru unitatea din subordine, respectiv Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Unirea

____________________________________________________________________

HCL nr.101 din 19.12.2017 privind revocarea HCL 77 din 28.09.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie a unei suprafete de teren

HCL nr.100 din 19.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.99 din 19.12.2018 privind aprobarea infiintarii Clubului sportiv INTER UNIREA

HCL nr.98 din 19.12.2017 privind stabilirea taxelor la autofinantate pentru anul 2018

HCL nr.97 din 19.12.2017 privind stabilirea chiriei pentru anul 2018 si prelungirea contractelor de inchiriere pt spatiile comerciale si locative

HCL nr.96 din 19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul 2018

HCL nr.95 din 28.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.94 din 28.11.2017 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul I al anului scolar 2017-2018

HCL nr.93 din 28.11.2017 privind aprobarea modificarii HCL privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pentru fondul forestier

HCL nr.92 din 28.11.2017 privind insusirea doc tehnice de identificare a imobilului inscris in CF si trecerea unui imobil in domeniul public al comunei

HCL nr.91 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pt anul 2018

HCL nr.90 din 28.11.2017 privind modificarea si completarea HCL privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei Unirea

HCL nr.89 din 28.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL al comunei Unirea al dnei Veres Maria

HCL nr.88 din 28.11.2017 privind modificarea si completarea HCL privind alegerea comisiei de validare

HCL nr.87 din 30.10.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Cardos Elisabeta Adriana

HCL nr.86 din 30.10.2017 privind aprobarea modificarii HCL prin care s-au stabilit salariile de baza pt functionarii publici si personalul contractual

HCL nr.85 din 30.10.2017 privind aprobarea rezilierii contractelor de concesiune a unor suprafere de pasune

HCL nr.84 din 30.10.2017 privind aprobarea rutelor efectuate cu microbuzele scolare pentru anul scolar 2017-2018

HCL nr.83 din 30.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 30.09.2017

HCL nr.82 din 30.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pt anul 2017

HCL nr.81 din 28.09.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Filip Viorel in vederea refacerii imobilului distrus in urma unui incendiu

HCL nr.80 din 28.09.2017 in care se ia act de demisia consilerului local Metea Cristinel Ioan si vacantarea mandatului de consilier local

HCL nr.79 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor CL in consiliul de administrare al Scolii gimnaziale Avram Iancu Unirea

HCL nr.78 din 28.09.2017 privind modificarea organigramei statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea

HCL nr.77 din 28.09.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in proprietate privata a comunei Unirea

HCL nr.76 din 28.09.2017 privind aprobarea documentatiei PUD Amenajare benzinarie de tip container in loc Unirea, Str. Avram Iancu nr.222c

HCL nr.75 din 28.09.2017 privind aprobarea regimului juridic al investitiei pt obviectivul Construire retea de canalizare menajera in localitatea Inoc

HCL nr.74 din 28.09.2017 privind aprobarea regimului juridic al investitiei pt obiectivul Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.73 din 28.09.2017 privind aprobarea Regimului juridic al investitiei pt obiectivul Construire retea de apa uzata in loc Mahaceni si Dumbrava

HCL nr.72 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA de 19% pt obiectivul Construire retea de canalizare menajera in loc Inoc

HCL nr.71 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA de 19% pt obiectivul Modernizare strazi in loc Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.70 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general la cota TVA 19% pt obiectivul Construire retea de apa uzata in loc Mahaceni si Dumbrava

HCL nr.69 din 25.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.68 din 31.08.2017 privind aprobarea doc cadastrale pt trecerea in domeniul privat al imobilului identificat in CF72.227 Unirea

HCL nr.67 din 31.08.2017 privind acordarea unor sume unitatilor de cult de pe raza Comunei Unirea

HCL nr.66 din 31.08.2017 privind aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local

HCL nr.65 din 31.08.2017 privind aprobarea actului aditional cu SC Financiar Urban SRL

HCL nr.64 din 31.08.2017 privind acordarea unui mandat special in AGA Salubris Alba

HCL nr.63 din 31.08.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei pt anul 2017 stabilita pt Comuna Unirea al ADI Salubris Alba

HCL nr.62 din 21.08.2017 privind solicitarea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM pt Infiintare gradinita in comuna Unirea

HCL nr.61 din 21.08.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Infiintare gradinita in comuna Unirea

HCL nr.60 din 21.08.2017 privind aprobarea SF si indicatorilor tehnico economici pt obiectivul de investitii Amenajare baza sportiva Unirea I

HCL nr.59 din 31.07.2017 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Unirea

HCL nr.58 din 31.07.2017 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase pt fondul forestier

HCL nr.57 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

HCL nr.56 din 31.07.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Unirea la 30.06.2017

HCL nr.55 din 31.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.54 din 13.07.2017 privind aprobarea documentatiei de identificare,parcelare,alipire a imobilului inscris in CF nr.70979 Unirea si CF 70986

HCL nr.53 din 28.06.2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Comunei Unirea

HCL nr.52 din 28.06.2017 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanei cu handicap pe anul 2017

HCL nr.51 din 28.06.2017 privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare acordarii drepturilor de asistenta sociala pt elevi

HCL nr.50 din 28.06.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Comuna Unirea si Asociatia Culturala Mugurii Unirii

HCL nr.49 din 28.06.2017 privind implementarea proiectului Modernizare si dotare camine culturale in Ciugudu de Jos, Inoc si Mahaceni

HCL nr.48 din 28.06.2017 privind implementarea proiectului Realizare bransamente la reteaua de apa in loc Ciugudu de Sus si Ciugudu de Jos

HCL nr.47 din 15.06.2017 privind aprobarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM privind Modernizare strazi Inoc si Unirea

HCL nr.46 din 15.06.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Modernizare strazi in localitatile Inoc si Unirea, comuna Unirea jud Alba

HCL nr.45 din 15.06.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.44 din 30.05.2017 privind rezilierea contractului de inchiriere nr8 din 19.05.2014 pt suprafata de 5 ha pajisti aflata in domeniul privat al comunei

HCL nr.42 din 30.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt obiectivul Consolidare strada Vaii,loc Unirea, jud Alba

HCL nr.41 din 30.05.2017 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Unirea

HCL nr.40 din 30.05.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Parastie Elisabeta in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu

HCL nr.39 din 30.05.2017 privind studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activitati de salubrizare lotul 1 zona 1

HCL nr.38 din 30.05.2017 privind aprobarea solicitarii de intocmire a Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe raza UAT Unirea

HCL nr.37 din 30.05.2017 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2016-2017

HCL nr.36 din 30.05.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.03.2017

HCL nr.35 din 24.05.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.34 din 30.03.2017 privind achizitionarea unei camionete cu masa totala admisa de 3.5 to

HCL nr.33 din 30.03.2017 privind aprobarea actului aditional cu SC FINANCIAR URBAN SRL

HCL nr.32 din 30.03.2017 privind aprobarea realizarii DALI pentru Consolidarea terasamentului si taluzului de pe strada Vaii

HCL nr.31 din 30.03.2017 privind aprobarea achizitiei publice de servicii pt realizarea SF si PT pt ob. Extinderi retele canal,bransamente Ciugudu de Sus si Ciugudu de Jos

HCL nr.30 din 30.03.2017 privind aprobarea achizitiei publice de servicii pt obiectivul Reabilitare instalatie termica la Caminul cultural Unirea, A.Iancu

HCL nr.29 din 30.03.2017 privind aprobarea doc tehnico-economice Realizare trotuare, rigole si acces la proprietati comuna Unirea

HCL nr.28 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 2017

HCL nr.27 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Unirea pentru anul 2017

HCL nr.26 din 30.03.2017 privind aprobarea excedentului bugetului local si al bugetului de venituri proprii al comunei Unirea rezultate la sf anului 2016

HCL nr.24 din 28.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a cabinetului medical in favoarea dnei Suciu Monica

HCL nr.23 din 28.02.2017 privind implementarea PT si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Retea canalizare Inoc

HCL nr.22 din 28.02.2017 privind aprobarea documentatiei PUZ Construire spatii de depozitare,sortare si imprejmuire in intravilan Unirea

HCL nr.21 din 28.02.2017 privind organizarea retelei scolare 2017-2018

HCL nr.20 din 28.02.2017 privind modificarea si actualizarea serviciului de salubrizare

HCL nr.25 din 21.02.2017 privind aprobarea concesionarii directe a cabinetului medical in favoarea dnei Csiki Gabriela

HCL nr.19 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului "Construire retea de apa uzata in localitatile Mahaceni si Dumbrava comuna Unirea, Jud. Alba"

HCL nr.18 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni

HCL nr.17 din 16.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Retea de canalizare menajera si statie de epurare-conducte canalizare,camine,statii pompare-rest de realizat 2016, comuna Unirea,jud. Alba"

HCL nr.16 din 16.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Retea de alimentare cu apa a localitatilor UnireaI, UnireaII,Inoc,Mahaceni,Dumbrava, comuna Unirea, judetul Alba"

HCL nr.15 din 16.02.2017 privind implementarea proiectului "Reabilitare drumuri de exploatatie agricola in Comuna Unirea, Judetul Alba"

HCL nr.14 din 03.02.2017 privind aprobarea actului aditional salubrizare cu SC FINANACIAR URBAN SRL

HCL nr.13 din 31.01.2017 privind aprobarea incheierii Actului aditional la Contractul de delegare nr.6241/29.07.2015 a gestiunii serviciului public de salubrizare in comuna Unirea, judetul Alba cu SC FINANCIAR URBAN SRL

HCL nr.12 din 31.01.2017 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Unirea, pentru activitatea desfasurata in anul 2016

HCL nr.11 din 31.01.2017 privind modificarea HCL nr.49/2016 privind aprobarea criteriilor si procedurilor de selectie pentru candidatii, la postul de administrator public

HCL nr.10 din 25.01.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Comuna Unirea si Asociatia "Filantropia ortodoxa Alba Iulia-Filiala Unirea"

HCL nr.9 din 31.01.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din comuna Unirea si pentru aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

HCL nr.8 din 31.01.2017 privind modificarea Hotararii nr.81/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017

HCL nr.7 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Unirea

HCL nr.6 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru pers apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017

HCL nr.5 din 31.01.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Unirea la 31.12.2016

HCL nr.4 din 31.01.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.44/24.06.2016, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei Unirea

HCL nr.3 din 31.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Unirea al d-lui Boldor Ioan

HCL nr.2 din 20.01.2017 privind acordarea unui mandat special in AGA APA ALBA

HCL nr.1 din 06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedent a deficitului sectiunii de functionare pentru unitatea din subordine

______________________________________________________________

HCL 49/26.07.2016

HCL 48/26.07.2016

HCL 47/26.07.2016

HCL 46/26.07.2016

HCL 45/26.07.2016

HCL 44/24.06.2016

HCL 43/24.06.2016

HCL 42/24.06.2016

HCL 41/24.06.2016

HCL 40/24.06.2016

HCL 39/24.06.2016

HCL 38/14.06.2016

HCL 37/26.05.2016

HCL 36/26.05.2016

HCL 35/26.05.2016

HCL 34/19.05.2016

HCL 33/19.05.2016

HCL 32/13.04.2016

HCL 31/13.04.2016

HCL 30/13.04.2016

HCL 29/13.04.2016

HCL 28/16.03.2016

HCL 27/16.03.2016

HCL 26/22.03.2016

HCL 25/22.03.2016

HCL 24/22.03.2016

HCL 23/22.03.2016

HCL 22/22.03.2016

HCL 21/25.02.2016

HCL 20/25.02.2016

HCL 19/25.02.2016

HCL 18/25.02.2016

HCL 17/25.02.2016

HCL 16/25.02.2016

HCL 15/25.02.2016

HCL 14/25.02.2016

HCL 13/28.01.2016

HCL 12/28.01.2016

HCL 11/28.01.2016

HCL 10/28.01.2016

HCL 9/28.01.2016

HCL 8/28.01.2016

HCL 7/28.01.2016

HCL 6/28.01.2016

HCL 5/28.01.2016

HCL 4/28.01.2016

HCL 3/28.01.2016

HCL 2/28.01.2016

HCL 1/06.01.2016

HCL 27.02.2013

HCL 29.03.2013

HCL 11.04.2013

HCL 24.05.2013

HCL 18.07.2013

HCL 31.07.2013

HCL 06.09.2013

HCL 30.09.2013

HCL 03.02.2014

HCL 15.01.2014

HCL 12.01.2015

HCL 10.02.2015

HCL 30.03.2015

HCL 29.04.2015

HCL 18.05.2015