Comisii de specialitate

1. Comisia pentru  programe de dezvoltare  economico-sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,urbanism si amenajarea teritoriului.

Componenta :Periat Danuta, Hetea Emil, Francu Calin Aurel, Giurgiu Aurelia, Kiss Stefan;

2. Comisia pentru invatamant ,sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive de agrement,protectia mediului ;

Componenta :Crisan Teodor, Hetea Claudia Ioana, Muresan Teodora Codruta, Metea Adrian, Szekely Istvan;

3. Comisia pentru Administratie Locala ,apararea ordinii si a linistii publice,a drepturilor cetatenilor,gospodarire comunala,agricultura si servicii de comert ;

Componenta :Popa Maria, Metea Cristinel Ioan, Indreiu Lucia, Coman Dan, Cadar Nicolae.